bez kočnica


bez kočnica
brakeless
* * *
• brakeless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mehàničkī — mehàničk|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na mehaniku b. {{001f}}koji ima mehanizam, koji radi na mehanizam 2. {{001f}}koji je bez udjela volje, ne misleći; automatski [∼i postupak; ∼a kretnja] ∆ {{001f}}∼a energija sposobnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mehanički — mehàničkī prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na mehaniku b. koji ima mehanizam, koji radi na mehanizam 2. koji je bez udjela volje, ne misleći; automatski [mehanički postupak; mehanička kretnja] SINTAGMA mehanička energija sposobnost… …   Hrvatski jezični portal